Επωνυμία: ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕΒΕ
Επάγγελμα: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Διεύθυνση: ΤΣΑΜΑΔΟΥ 43 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΤΚ 18532
ΑΦΜ: 099511650